TIBERIUS

你仰望啊 我的脚下繁星亿万

  攀登你

  脚趾脚踝 小腿膝盖 大腿漫漫

  憩息肚脐 小腹徘徊 眺十指肘腕

  乳露胸袒 锁骨突兀 远处确是五官

  常闻行百者半九十 果真立肩扶颈力怠

  纵跃 乘你鼻息 

  我头顶是   你立足之泥土

  此刻 你我何等相似 

  你抬头啊 我的脚下星河业已炸裂

  你仰望啊 我的脚下繁星亿万

评论

热度(1)